ORDENAMENT JURIDIC

Description

EXPLICACIO DE L'ORDENAMENT JURIDIC
Sohaib Regragi
Flowchart by Sohaib Regragi, updated more than 1 year ago
Sohaib Regragi
Created by Sohaib Regragi over 7 years ago
25
0

Resource summary

Flowchart nodes

  • L'ORDENAMENT JURIDIC
  • Conjunt de normes ordenades per unes regles determinadas, s'interrelacionen unes amb les alters per formar un sistema -Esta encapçalat per la constitució atribuint la capacitar per producir normes jurídicas.
  • CARACTERISTICAS
  • UNITAT: estructura piramidal on situa les normes en una determinada posicio COHERÈNCIA: Regles per resoldre contradiccions entre normesPLENITUD: Ha de ser complet, ha de haber una norma per cada fetDINAMISME: Mecanisme necesari per a la modificació de normesPLURALITAT: Pluralitat de centres de preducció 
  • COM DETERMINAR QUIN NORMA ES LA VÀLIDA?
  • PRINCIPI DE JERARQUIANorma amb major rang jeranquic mes altPRINCIPI DE TEMPORALITATLa norma posterior al tems deroga l'amtiguaPRINCIPI D'ESPECIALITATPreferencia a la norma especial i concreta del fetPRINCIPI DE COMPETENCIALa norma ha de estar aprovada per l'organ competent
Show full summary Hide full summary

Similar

Tipos y clasificaciones de los Sistemas Operativos
octavioasr
Turismo de eventos
hugosteelix
Proceso de Compras
Andre Roldàn !!
EL MERCADO Y SUS COMPONENTES.
Leidy Caviedes
TEST: EL REINO ANIMAL ( ANIMALES INVERTEBRADOS)
alex lopez
El Neoliberalismo
lizeth-t1998
INTERNET
jhonatan.quinter
Características de la democracia
marie_brs
MEMORIAS RAM Caracteristicas, tipos y precios.
Rodrigo Castro
Mapa mental: Novela actual
daniela99.po