Qüestionari teixits

Resource summary

Question 1

Question
Quin és el teixit que té com a funció recobrir superfícies?
Answer
 • Teixit nerviós
 • Teixit epitelial
 • Teixit conjuntiu
 • Teixit muscular
 • Teixit adipós

Question 2

Question
Quin tipus de teixit serveix per fixar els músculs als ossos?
Answer
 • Teixit nerviós
 • Teixit epitelial
 • Teixit conjuntiu
 • Teixit muscular
 • Teixit adipós

Question 3

Question
A quin tipus de teixit pertanyen les glàndules secretores?
Answer
 • Teixit nerviós
 • Teixit epitelial
 • Teixit conjuntiu
 • Teixit muscular
 • Teixit adipós

Question 4

Question
Quin teixit té com a funció emmagatzemar energia?
Answer
 • Teixit conjuntiu
 • Teixit cartilaginós
 • Teixit sanguini o sang
 • Teixit nerviós
 • Teixit adipós

Question 5

Question
Escriu a quins teixits del cos humà pertanyen les cèl·lules següents: Adipòcits
Answer
 • Teixit conjuntiu
 • Teixit cartilaginós
 • Teixit sanguini o sang
 • Teixit nerviós
 • Teixit conjuntiu adipós

Question 6

Question
Escriu a quins teixits del cos humà pertanyen les cèl·lules següents: Neurones
Answer
 • Teixit nerviós
 • Teixit epitelial
 • Teixit conjuntiu
 • Teixit muscular
 • Teixit adipós

Question 7

Question
Escriu a quins teixits del cos humà pertanyen les cèl·lules següents: Condròcits
Answer
 • Teixit conjuntiu Cartilaginós
 • Teixit conjuntiu Hematopoètic
 • Teixit conjuntiu Ossi
 • Teixit conjuntiu Elàstic
 • Teixit nerviós

Question 8

Question
Escriu a quins teixits del cos humà pertanyen les cèl·lules següents: Osteòcits
Answer
 • Teixit conjuntiu Elàstic
 • Teixit conjuntiu Hematopoètic
 • Teixit conjuntiu Ossi
 • Teixit conjuntiu Cartilaginós
 • Teixit epitelial

Question 9

Question
Escriu a quins teixits del cos humà pertanyen les cèl·lules següents: Cèl·lules de la glia
Answer
 • Teixit conjuntiu
 • Teixit cartilaginós
 • Teixit nerviós
 • Teixit adipós
 • Teixit sanguini o sang

Question 10

Question
Com s’anomenen les tres varietats de teixit muscular?
Answer
 • llis, estriat i cardíac
 • llis, cardíac i estratificat
 • estratificat, reticular i llis
 • llis, estriat i reticular
 • Cap és certa
Show full summary Hide full summary

Similar

TEJIDOS
Jose Escolapios
Los tejidos fundamentales que forman el cuerpo humano
Luz Peña
Histología
carlos_lmsv7
TEJIDO CONJUNTIVO
Ana Sakura Granados Romero
Tejido Muscular
victor barrios
Los tejidos fundamentales que forman el cuerpo humano
Felix Dario Fernandez Peralta
Los tejidos fundamentales del cuerpo humano
Edika Valencia
Los tejidos fundamentales del cuerpo humano
Edika Valencia
Tejido conjuntivo o conectivo
Tanza CG
Histo-Midterm
Guice Esmar