L'Activitat agrícola

Description

Preguntes sobre el sector primari, nivell 2ESO
Josep Mª Estany Ferrer
Quiz by Josep Mª Estany Ferrer, updated more than 1 year ago
Josep Mª Estany Ferrer
Created by Josep Mª Estany Ferrer over 10 years ago
230
0

Resource summary

Question 1

Question
En quina època comença l'agricultura
Answer
 • Pelolític
 • Neolític
 • Edad dels metalls

Question 2

Question
En quin segle comença la revolució agricola
Answer
 • XII
 • XIII
 • XVIII

Question 3

Question
En quin lloc d'Europa comença la revolució agrícola?
Answer
 • Bèlgica
 • França
 • Gran Bretanya

Question 4

Question
Quin nom rep el sistema agrícola de la rotació de cultius?
Answer
 • Norfolck
 • Güaret
 • Openfield

Question 5

Question
Nomena el doble destí de la producció agrària.
Answer
 • Subsístència
 • Mercat
 • Especulació

Question 6

Question
Formes de dividir l'espai agrari, segons parcel·les
Answer
 • Openfield
 • Minifundi
 • Latifundi
 • Bocage

Question 7

Question
Com pots nomenar a un terreny pla salvat del desnivell?
Answer
 • Feixa
 • Parcel·la
 • Minifundi

Question 8

Question
Part en que es pot dividir l'espai agrari.
Answer
 • Feixa
 • Parcel·la
 • Bocage

Question 9

Question
Nom donat al fet de deixar la terra en repòs
Answer
 • Openfield
 • Bocage
 • Güaret

Question 10

Question
Forma de dividir l'espai agrari, segons l'extensió de les parcel·les
Answer
 • Minifundi
 • Bocage
 • Latifundi
 • Openfield

Question 11

Question
Característiques principals de l'agricultura extensiva.
Answer
 • Grans extensions
 • Petites extensions
 • Baixa productivitat
 • Alta productivitat

Question 12

Question
Com nomenaries una parcel·la que tingues un sol cultiu
Answer
 • Monocultiu
 • Policultiu

Question 13

Question
Exemple català de poblament dispers
Answer
 • Masia
 • Caserio
 • Barraca
 • Cortijo

Question 14

Question
Exemple basc de poblament dispers
Answer
 • Masia
 • Caserio
 • Barraca
 • Cortijo

Question 15

Question
Exemple valencià de poblament dispers
Answer
 • Masia
 • Barraca
 • Caserio
 • Cortijo

Question 16

Question
Exemple andalús de poblament dispers
Answer
 • Masia
 • Barraca
 • Caserio
 • Cortijo

Question 17

Question
Nom de les espècies vegetals millorades artificialkment per resistir plagues i millorar-ne la producció.
Answer
 • Transgènics
 • Fitosanitaris
 • Biogenètica

Question 18

Question
Quina forma de reg està repetida? Clica les formes repetides
Answer
 • A manta
 • Asperció
 • Gota a gota
 • Inundació

Question 19

Question
Al segle XVIII el camp es despobla i la població va a les ciutats a treballar.
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
Les parts en què es divideix l'espai agrari són les feixes
Answer
 • True
 • False

Question 21

Question
La forma típica d'agricultura dels països nous és la plantació
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
L'agricultura d'Artiga crema el bosc a finals de l'estació seca.
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
L'adop principal de l'agricultura irrigada monsònica són les cendres
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
L'agricultura de sabana es concentra al costat dels poblats
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
Nom donat on predominen les parcel·les petites.
Answer
 • Openfield
 • Latifundi
 • Minifundi

Question 26

Question
Quin nom rep l'agricultura de grans extensions i baxa productivitat
Answer
 • Extensiva
 • Intensiva

Question 27

Question
Característiques principals de l'agricultura intensiva
Answer
 • Parcel·les tecnificades
 • Parcel·les poc tecnificades
 • Gran productivitat
 • poca productivitat

Question 28

Question
Quina classe de reg és el sistema que s'utilitza a l'Urgell, conegut com reg a manta?
Answer
 • Gota gota
 • Aspersió
 • Inundació

Question 29

Question
Com podem dividir les parcel·les, segons tinguin més o menys espècies vegetals?
Answer
 • Policultiu
 • Monocultiu
 • Bocage
 • Openfield

Question 30

Question
Quin sistema d'agricultura tenen els països colonials?
Answer
 • Plantacions
 • Policultius
 • Trangènics

Question 31

Question
A on va destinada la producció de les plantacions?
Answer
 • Exportació
 • Autoconsum

Question 32

Question
Quin país de la llista no pots dir que és un país nou, segons el seu sistema agricola.
Answer
 • Argentina
 • EEUU
 • Canadà
 • Austràlia
 • Anglaterra

Question 33

Question
Nom donat als productes farmaceutics pel control agricola
Answer
 • Trangènics
 • Fitosanitaris
 • Policultius

Question 34

Question
Adop principal de l'agricultura monsònica
Answer
 • Peixos
 • Cendres
 • Femta

Question 35

Question
Principal cultiu de l'agricultura monsònica
Answer
 • Bananes
 • Café
 • Arròs
Show full summary Hide full summary

Similar

English Test - Please choose one correct option for each sentence.
tania.perez
Test: The Passive voice
wendygil_22
Todos mis RECURSOS...
Ulises Yo
HISTORIA de ESPAÑA
Ulises Yo
Farmacología en Enfermería I
Alex Gim
Test de Inglés para la Prepa Abierta 3
Raúl Fox
Test sobre la Organización del Estado de Los Reyes Católicos
maya velasquez
RECURSOS para PRIMARIA...
Ulises Yo
Test de Ecología
Bea Trujillo
Test sintaxis subordinadas adjetivas - sustantivas - adverbiales
Cristina Ruiz
Los Sistemas Operativos
anhita