Comprensió escrita: proves diagnòstiques (ALBUFERA)

Description

Activitats de comprensió escrita
Álex Lluch
Quiz by Álex Lluch, updated more than 1 year ago
Álex Lluch
Created by Álex Lluch over 9 years ago
200
1

Resource summary

Question 1

Question
Al parc natural de l’Albufera es pot observar una gran diversitat de flora i de fauna
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Podem trobar una gran extensió de bosc mediterrani al Parc de l’Albufera
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
L’arròs és un cultiu tradicional de la zona de l’Albufera. Es cultiva des de temps prehistòrics
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Actualment, la pesca del llobarro, l’anguila, la llissa i el cranc roig ha disminuït sensiblement
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
El cultiu de l’arròs beneficia el Parc, perquè depura l’aigua. A més, les aus que hi viuen troben aliment i refugi
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Segons el text, al Parc de l’Albufera es pot...
Answer
 • caçar ànecs
 • observar la naturalesa
 • dinar i berenar a les zones senyalitzades
 • fer acampada lliure durant els caps de setmana

Question 7

Question
Segons el text, la pesca és una de les activitats més importants de la zona. Per què?
Answer
 • Perquè la bona temperatura de la zona ha atret l’home des de temps prehistòrics
 • Perquè el llac es troba molt pròxim al mar
 • Perquè al llac hi viu gran varietat de peixos, cosa que ha suscitat l’interés dels humans des de fa molts anys
 • Perquè les aigües del llac són tranquil·les i netes i es pot pescar sense perill

Question 8

Question
Este text podries utilitzar-lo per a...?
Answer
 • donar instruccions
 • argumentar o convéncer
 • narrar
 • informar

Question 9

Question
Quina de les paraules que se’t proposen, extretes del text, no és polisèmica?
Answer
 • Llista
 • Valor
 • Parc
 • Llobarro

Question 10

Question
Completa: T’he demanat que em __________ (portar) un got d’aigua
Answer
 • portes
 • ports
 • portis
 • portas

Question 11

Question
La setmana passada, els companys de 3r _____________ (anar) de visita al Museu d’etnologia
Answer
 • vaig anar
 • anaren
 • varen anar
 • anàrem

Question 12

Question
Si no _________________ (practicar) se t’oblidarà com es fa
Answer
 • practica
 • practiquem
 • practiques
 • practiqueu

Question 13

Question
En el futur, els treballadors ________________ (especialitzar-se) molt en funció de la seua formació
Answer
 • s’especialitzaran
 • especialitzaran
 • s'aniran a especialitzar
 • van a especialitzar

Question 14

Question
Cada dia, Joan ___________ (traure) el seu gos a passejar
Answer
 • trau
 • va traure
 • saca
 • traurà

Question 15

Question
Els alumnes de segon d’ESO hem __________________ (ser) els primers de tot el centre que hem visitat el llac de l’Albufera
Answer
 • sigut
 • segut
 • estat
 • seguts

Question 16

Question
La professora de ciències ha __________________ (incloure) el meu projecte en l’exposició que es farà a final de curs
Answer
 • inclòs
 • incluït
 • incloït
 • incluïdo

Question 17

Question
La riquesa piscícola del llac ha __________________ (atraure) l’home des de temps prehistòrics
Answer
 • atret
 • atraït
 • atrait
 • atraigut

Question 18

Question
Què m’han _____________ (dir)?
Answer
 • ditxo
 • dixo
 • dit
 • dix

Question 19

Question
Que no heu _____________ (poder) accedir al Parc? Que no dúieu els permissos en regla?
Answer
 • podit
 • pogut
 • pugut
 • poït

Question 20

Question
_________________ més important de la zona ha sigut la pesca
Answer
 • es troba situat a tan sols 10 km de la ciutat de València
 • una gran varietat d’hàbitats
 • L’ús tradicional
 • el Parc Natural de l’Albufera està inclòs

Question 21

Question
El Parc Natural de l’Albufera, amb una superfície de 21.120 hectàrees, _________________________________________
Answer
 • es troba situat a tan sols 10 km de la ciutat de València
 • una gran varietat d’hàbitats
 • L’ús tradicional
 • el Parc Natural de l’Albufera està inclòs

Question 22

Question
Presenta _______________________
Answer
 • es troba situat a tan sols 10 km de la ciutat de València
 • una gran varietat d’hàbitats
 • L’ús tradicional
 • el Parc Natural de l’Albufera està inclòs

Question 23

Question
Des de l’any 1990 _________________________________en la llista de zones humides d’importància internacional per a les aus
Answer
 • es troba situat a tan sols 10 km de la ciutat de València
 • una gran varietat d’hàbitats
 • L’ús tradicional
 • el Parc Natural de l’Albufera està inclòs

Question 24

Question
Quina de les paraules que se’t proposen no pertany al camp semàntic?
Answer
 • Gambeta
 • Platja
 • Llobarro
 • Anguila

Question 25

Question
Completa la següent afirmació amb una de les opcions que se’t proposen: Municipi és .............................. de València, Alfafar, edaví, Massanassa...
Answer
 • Hipònim
 • Sinònim
 • Hiperònim
 • Antònim

Question 26

Question
Quina de les paraules que se’t proposen no pertany al camp semàntic?
Answer
 • Llac
 • Platja
 • Petxinot
 • Marjal
Show full summary Hide full summary

Similar

3r ESO. Comprensió lectora: Tirant lo Blanc
Àlex Lluch
3r ESO. Comprensió lectora. Tirant lo Blanc
Àlex Lluch
Comprensió oral: proves diagnòstiques (Àlex Lluch)
Álex Lluch
Activitats proves diagnòstiques: ALBUFERA
Álex Lluch
L'Albufera: proves diagnòstiques
Àlex Lluch
expressió oral
mpuns
Els dofins
cristinna135
3r ESO. Comprensió lectora: Tirant lo Blanc
smile everyday
Activitats proves diagnòstiques: ALBUFERA
Àlex Lluch
GCSE REVISION TIMETABLE
rebekahanne11
GCSE AQA Physics 2 Circuits
Lilac Potato