Cantares Gallegos

Description

1ºbach Literatura galega Quiz on Cantares Gallegos, created by anxosriv on 28/05/2013.
anxosriv
Quiz by anxosriv, updated more than 1 year ago
anxosriv
Created by anxosriv over 10 years ago
916
4

Resource summary

Question 1

Question
Que supuxo para a literatura galega a publicación de Cantares gallegos?
Answer
 • A recuperación do galego para os usos literarios.
 • Demostrou que o galego era válido para escribir literatura.

Question 2

Question
A figura de Rosalía foi moi innovadora na súa época por...
Answer
 • Por ser muller escritora e escribir en galego
 • Por escribir poesía

Question 3

Question
Cal é a estrutura do poemario Cantares gallegos?
Answer
 • Prólogo e 36 poemas cunha estrutura circular.
 • Cantar e glosa

Question 4

Question
Cal é a estrutura dos poemas de Cantares?
Answer
 • Cantar e glosa
 • varias estrofas curtas.

Question 5

Question
Cales son as liñas temáticas de Cantares?
Answer
 • Poesía subxectiva e obxectiva
 • Poesía cívica e amorosa
 • Poesía costumista, amorosa, intimista e social-patriótica

Question 6

Question
A quen lle corresponde a voz lírica en Cantares gallegos
Answer
 • A propia Rosalía
 • A propia Rosalía e a outras voces que representan o pobo galego.
 • A Rosalía e a un mozo namorado.

Question 7

Question
Cal ou cales son os temas en Cantares:
Answer
 • A soidade
 • A emigración
 • A emigración, a soidade, temas amorosos, etc.

Question 8

Question
Adios ríos, adios fontes trata o tema de...
Answer
 • Temática amorosa.
 • O home que se despide da súa terra e dassúas xentes por que vai emigrar
 • O home que se queixa da traizón da súa amada.

Question 9

Question
Que refliten os poemas folclóricos de Cantares?
Answer
 • A paisaxe galega.
 • Os problemas da emigración,
 • Os desenganos amorosos.
 • Os costumes e a maneira de pensar e sentir dos galegos.

Question 10

Question
Completa o seguinte poema de Cantares: " Quíxente tanto meniña / tívenche tan grande amor...
Answer
 • adios regatos pequenos...
 • solo media me deixaron / os que de aló me trouxeron
 • doiome de dor ferida / que antes tiña vida enteira
 • que para min eras a lúa / branca aurora e craro sol
Show full summary Hide full summary

Similar

Galego
elbohio04
Verbos Culinarios Inglés-Español
Diego Santos
Vocabulario Inglés (I y II) para la Selectividad
maya velasquez
Chino Mandarín Básico
Diego Santos
Japonés básico Lección 1
naichu-
Países Chino Mandarín (Pinyin) - Español
mandarinspanish
Repaso de tiempos verbales en inglés
maya velasquez
PALABRAS A-...
JL Cadenas
PRONUNCIACIÓN DEL ITALIANO
Pía Estevez
Kapitel 1: Guten Tag
Eva_95
Le passé composé avec être et avoir
Katia García López