TEMA A2. HISTÒRIA DE CATALUNYA (A) (PART II)

Description

of MOSCO Quiz on TEMA A2. HISTÒRIA DE CATALUNYA (A) (PART II), created by TONY MOYA VIDAL on 20/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
258
2

Resource summary

Question 1

Question
QUIN ANY VA SER LA REVOLUCIÓ FRANCESA ?
Answer
 • 1789
 • 1745
 • 1879
 • 1798

Question 2

Question
QUIN FET VA FER QUE ES TRENQUESSIN LES ESTRUCTURES DE L'ANTIC RÈGIM A FRANÇA?
Answer
 • LA BATALLA DE POITIERS 10 DE OCTUBRE DEL 732
 • LA REVOLUCIÓ FRANCESA 1789-1799
 • LA BATALLA DE MURET 12 DE SETEMBRE DEL 1213
 • LA PAU DELS PIRINEUS 7 DE NOVEMBRE DEL 1659

Question 3

Question
QUINES REPERCUSSIONS VA TENIR A CATALUNYA EL TRENCAMENT DE LES ESTRUCTURES DE L'ANTIC RÈGIM FRANCÈS AMB LA REVOLUCIÓ FRANCESA 1789?
Answer
 • VA PATIR UNA GRAN CRISIS FINANCERA
 • VA SER LA GUERRA GRAN, (1793 I 1795)
 • VA HABER UNA REVOLTA CONEGUDA COM LA GUERRA DELS SEGADORS (1640-1652)
 • CAP RESPOSTA ÉS CORRECTA

Question 4

Question
A LA GUERRA GRAN, ENTRE 1793 I 1795, LES TROPES FRANCESES CORRIEN PEL TERRITORI CATALÀ EN GUERRA AMB LA MONARQUIA ESPANYOLA, I L'OCUPACIÓ NAPOLEÒNICA,A PARTIR DE 1808, QUE PROVOCÀ UN AIXECAMENT POPULAR ANTIFRANCÈS, PERÒ QUE ALHORA,ERA UN AIXECAMENT CONTRA L'ESTAT DE COSES QUE SIGNIFICAVA L'ABSOLUTISME.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
QUAN VA DURAR LA GUERRA DEL FRANCÈS ?
Answer
 • DEL 1808 AL 1814
 • DEL 1808 AL 1900
 • DEL 1900 AL 1912
 • DEL 1740 AL 1742

Question 6

Question
QUINA VA SER LA PRIMERA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA (LA PEPA)
Answer
 • 29 DE DICIEMBRE DE 1978
 • 19 DE MARÇ DE 1812 CONSTITUCIÓ DE CADIS
 • 18 DE JUNY DE 1937
 • 23 DE MAIG DEL 1845
 • 6 DE JUNY DE 1869
 • 30 DE JUNY DEL 1876
 • 9 DE DESEMBRE DEL 1931

Question 7

Question
LA CONSTITUCIÓ DE CADIS (LA PEPA) DEL 1812 SIGNIFICÀ EL PRIMER TEXT LEGAL DE CAIRE LIBERAL, I EN LA SEVA REDACCIÓ HI TINGUÉ UN PAPER IMPORTANT EL CATALÀ ANTONI DE CAPMANY.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
QUIN FET VA FER QUE ES SUSPENGUÉS EL TEXT CONSTITUCIONAL DE CADIS DEL 1812 I EL RETORN AL ABSOLUTISME ?
Answer
 • LA GUERRA DEL FRANCÈS
 • LA PAU DELS PIRINEUS
 • LA RECONQUESTA
 • EL RETORN DEL REI FERRAN VII EL 1814

Question 9

Question
QUI VA FER UN PRONUNCIAMENT A L'ANY 1814 QUE TRIOMFÀ I VA FER RETORNAR LA CONSTITUCIÓ DE CADIS, QUE HAVIA ABOLIT EL REI FERREN VII EN EL SEU RETORN?
Answer
 • ANTONI DE CAPMANY
 • EL CORONEL RIEGO
 • EL GENERAL PRIM
 • PRIMO DE RIVERA

Question 10

Question
COM S'ANOMENA EL PERÍODE EN QUE VA ESTAR ESPANYA APLICANT MESURES LLIBERALS GRÀCIES AL PRONUNCIAMENT QUE VA PORTAR EL GENERAL RIEGO I VA ENDERROCAR EL REGNAT DE FERRAN VII QUE HAVIA ABOLIT LA CONSTITUCIÓ DE CADIS ?
Answer
 • TRIENNI LIBERAL
 • LA PAU DELS PIRINEUS
 • ELS CENT MIL FILLS DE SANT LLUÍS
 • LA GUERRA DEL FRANCÈS

Question 11

Question
L'AIXECAMENT REIALISTA, QUE DONÀ LLOC LA MALA COJUNTURA AGRÀRIA I DE LA CONSPIRACIÓ NOBILIÀRIA, VA POSAR EL PAÍS ENMIG D'UNA GUERRA CIVIL QUE , VA ACONSEGUIR ENDERROCAR EL GOVERN I VAN ABOLIR UN ALTRE COP LA CONSTITUCIÓ AMB L'AJUT DE ?
Answer
 • ANTONI DE CAPMANY
 • EXÈRCITS DE LA SANTA ALIANÇA
 • ELS CENT MIL FILLS DE SANT LLUÍS
 • LA B I LA C SÓN CORRECTES

Question 12

Question
DURANT EL TRIENNI LIBERAL AMB EL TRIOMF DEL CORONEL RIEGO AL PRINCIPI DEL 1820 QUE VA FER QUE RETORNES LA CONSTITUCIÓ DE CADIS, VA PROVOCAR AL FINAL DEL TRIENNI L'AIXECAMENT REIALISTA, PROVINENT DE LA MALA CONJUNTURA AGRÀRIA I DE LA CONSPIRACIÓ NOBILIÀRIA, VA POSAR EL PAÍS ENMIG D'UNA GUERRA CIVIL VAN ENDERROCAR EL GOVERN U VAN ABOLIR UNA ALTRA VEGADA LA CONSTITUCIÓ AMB L'AJUT DE
Answer
 • LES TROPES FELIPISTES
 • DELS EXÈRCITS DE LA SANTA ALIANÇA
 • ELS CENT MIL FILLS DE SANT LLUÍS
 • LA B I LA C SÓN CORRECTES

Question 13

Question
LA DÈCADA OMIOSA (DESGRACIADA), POSTERIORMENT A LA GUERRA CIVIL EN LA QUE VAN ENDERROCAR EL GOVERN LIBERAL DEL CORONEL RIEGO I VAN ABOLIR LA CONSTITUCIÓ DE CADIS (1812) I QUE VA TIRAR ENRERE TOTES LES MESURES DECRETADES DURANT EL TRIENNI LIBERAL VA SER A L'ANY
Answer
 • 1823-1833
 • 1820-1830
 • 1715-1725
 • 1901-1911

Question 14

Question
QUE ERA LA LLEI SÀLICA ?
Answer
 • QUAN UN MATRIMONI ERA FERM SENSE AUTORITZACIÓ DE LA CASA REIAL
 • PROHIBIA A LES DONES REGNAR
 • UNA LLEI QUE FEIA QUE QUEDESSIN ABOLIDES TOTES LES LLEIS ANTERIORS
 • UNA LLEI FETA PER ELS MUSULMANS QUAN ESTAVEN AL PAÍS

Question 15

Question
QUI VA DEROGAR LA LLEI SÀLICA?
Answer
 • FERRAN VII
 • CARLES II
 • MARIA CRISTINA ,LA REGENT QUE REGNAVA EN NOM DE LA SEVA FILLA ISABEL
 • ISABEL II

Question 16

Question
A LA MORT DE FERRAN VII ÉS VA PLANTEJAR UN CONFLICTE SUCCESSORI ENTRE(MARCA LA INCORRECTA).
Answer
 • MARIA CRISTINA (DONA DE FERRAN VII)
 • ISABEL II (FILLA DE FERRAN VII)
 • CARLES V (GERMÀ DE FERRAN VII)

Question 17

Question
QUAN VA MORIR FERRAN VII VA MORIR SENSE DESCENDÈNCIA MASCULINA I ÉS PLANTEJÀ UN CONFLICTE SUCCESSORI ENTRE LA FILLA ISABEL II I EL GERMÀ DEL REI CARLES V, AIXÒ SERIA L'ORIGEN DEL CARLISME, QUE TANTS ANYS DURÀ EN LA HISTÒRIA D'ESPANYA.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
FINS QUAN VA DURAR LA PRIMERA GUERRA CARLINA?
Answer
 • 1840
 • 1870
 • 1874
 • 1833

Question 19

Question
QUE ERA LA DESAMORTITZACIÓ ?
Answer
 • QUE ELS COMPTES NO HAVIEN DE PAGAR TANTS IMPOSTOS
 • QUAN ES VAN FER FORA ELS COMTES DELS COMTATS
 • ERA LA VENDA DE LES TERRES DE L'ESGLÉSIA
 • ERA LA REPARTICIÓ DE LES TERRES DELS VIRREIS

Question 20

Question
QUINA FINALITAT TENIA LA DESAMORTITZACIÓ ?
Answer
 • ALLIBERAR ELS CAMPEROLS DELS SEUS SENYORS FEUDALS
 • ALLIBERAR ELS TERRITORIS AMB UNA IDENTITAT PRÒPIA
 • EIXUGAR EL DÈFICIT DE LA HISENDA I PAGAR L'EXÈRCIT QUE COMBATIA ALS CARLISTES A LA REVOLUCIÓ LIBERAL
 • EIXUGAR EL DÈFICIT DE LA HISENDA I PAGAR L'EXÈRCIT QUE COMBATIA ALS FELIPISTES A LA REVOLUCIÓ LIBERAL

Question 21

Question
QUE EREN ELS BULLANGUES (1837)
Answer
 • UNA INSURRECCIÓ MILITAR
 • LA INDUSTRIALITZACIÓ DE L'AGRICULTURA
 • UNS AIXECAMENTS POPULARS A BARCELONA
 • LA CREMA DE MAQUINÀRIA INDUSTRIAL

Question 22

Question
QUINS GRUPS DE GOVERN POLÍTIC AMB IDEES DIFERENTS VAN EXISTIREN EL SEGLE IX A CATALUNYA ?
Answer
 • ELS REPUBLICANS
 • ELS MODERATS (PREDOMINANTS)
 • ELS AUTORITARIS(PREDOMINANTS)
 • ELS PROGRESSISTES

Question 23

Question
QUI VA ENCAPÇALAR UNA INSURRECCIÓ MILITAR DE SIGNE PROGRESSISTA QUE OBRÍ LES PORTES AL CONEGUT SEXENNI REVOLUCIONARI, QUE VA FER QUE MARXES DEL PAÍS ISABEL II I AMADEU DE SAVOIA FOS CORONAT COM A NOU REI I VAN FER LA CONSTITUCIÓ DE 1969 QUE DONAVA ÀMPLIES LLIBERTATS DEMOCRÀTIQUES?
Answer
 • EL GENERAL PRIMO DE RIVERA (1868)
 • EL GENERAL PRIM (1868)
 • FRANCESC PI I MARAGALL (1868)
 • EL PROPI AMADEU DE SAVOIA (1868)

Question 24

Question
QUINS FETS VAN PRECIPITAR L'ADVENIMENT DE LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874) ?
Answer
 • LA TORNADA DE ISABEL II A ESPANYA
 • L'ASSASSINAT DEL GENERAL PRIM
 • L'ABDICACIÓ DE AMADEU DE SAVOIA
 • LA REVOLUCIÓ LIBERAL

Question 25

Question
A CATALUNYA A LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874) HI HAVIA UN NOMBRE IMPORTANT DE REPUBLICANS FEDERALS I, FINS I TOT, UN DESTACAT IDEÒLEG I POLÍTIC REPUBLICÀ QUE VA ARRIBAR A LA PRESIDÈNCIA DE LA REPÚBLICA.
Answer
 • AMADEU DE SAVOIA
 • TARRADELLES
 • FRANCESC PI I MARAGALL
 • FRANCESC MACIÀ

Question 26

Question
QUAN ES VA COMENÇAR A DESENVOLUPAR LA INDÚSTRIA DEL COTÓ A CATALUNYA?
Answer
 • AL SEGLE XVII
 • A FINALS DEL SEGLE XVIII
 • AL SEGLE XIX
 • AL SEGLE XX

Question 27

Question
QUIN ANY ES FORMA A BARCELONA LA FÀBRICA BONAPLATA DE LA INDÚSTRIA DEL COTÓ, LA PRIMERA ACCIONADA PER VAPOR ?
Answer
 • 1833
 • 1925
 • 1835
 • 1821

Question 28

Question
LA FÀBRICA BONAPLATA DE BARCELONA QUE ERA LA PRIMERA PLANTA DE TRACTAMENT DEL COTÓ, LA PRIMERA ACCIONADA PER VAPOR VA SER CREMADA PER SECTORS ARTESANALS QUE VEIEN EN AQUESTA NOVA INSTAL·LACIÓ LA RESA RUÏNA. AQUEST FET ÉS VA ANOMENAR?
Answer
 • FIL·LOXERA
 • LUDISME
 • MARXISME
 • BULLANGUES

Question 29

Question
PER RAONS ENERGÈTIQUES, ON ÉS VAN INSTAL·LAR LES COLÒNIES INDUSTRIALS DEL COTÓ I DE LA LLANA (DEL TEXTIL) ?
Answer
 • A LA PART DEL'INTERIOR
 • A LA PLANA DE VIC
 • AL LITORAL
 • AL LLARG DELS RIUS TER I LLOBREGAT

Question 30

Question
PER QUINA RAÓ NO VA HABER UN GRAN CREIXEMENT DE LA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA ?
Answer
 • PER LA FALTA DE CAPITAL INVERTIT EN ELLES
 • PER LA FALTA DE RECURSOS COM EL CARBÓ I EL FERRO
 • PER LA POLÍTICA DEL MOMENT QUE VA APOSTAR PER EL TÉXTIL
 • PER UN GRAN DESENVOLUPAMENT DE L'AGRICULTURA

Question 31

Question
QUINA EMPRESA VA DESTACAR EN L'ÀMBIT DE CONSTRUCCIÓ MECÀNICA QUE VA SER FUNDAD L'ANY 1855 ?
Answer
 • LA FABRICA BONAPLATA
 • LA FÀBRICA DELS BULLANGUES
 • LA MAQUINISTA TERRESTRE I MARÍTIMA
 • LA FÀBRICA VULCANO DE SABADELL

Question 32

Question
EN LA MILLORA DE LES COMUNICACIONS, PEL QUE FA ALS CAMINS I LES CARRETERES COM EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA FERROVIÀRIA, QUE LA PRIMERA QUE ÉS VA FER A ESPANYA VA SER LA LÍNEA
Answer
 • BARCELONA-SABADELL (1848)
 • BARCELONA-MATARÓ (1848)
 • BARCELONA GIRONA (1848)
 • BARCELONA -TERRASSA (1848)

Question 33

Question
LA INDUSTRIALITZACIÓ VA SER EL FET ECONÒMIC RELLEVANT DE L'ECONOMIA DEL SEGLE XIX.
Answer
 • True
 • False

Question 34

Question
EN EL SEGLE XIX, BARCELONA CONEGUÉ L'ENDERROC DE LES SEVES MURALLES I FENOMENS URBANÍSTICS COM EL PROJECTE DE L'EIXAMPLE QUE VA SER IDEAT PER.
Answer
 • ANTONI GAUDÍ
 • LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER
 • IIDEFONS CERDÀ
 • PUIG I CADAFALCH

Question 35

Question
AL SEGLE XIX VA HAVER UNA GRAN DIVERSIFICACIÓ DE L'AGRICULTURA A CATALUNYA PERÒ, PER DAMUNT DE TOT, LA VINYA ENTRE 1868 I 1880, COM A CONSECUENCIA D'UNA PLAGA QUE VA DESTRUIR LA VINYA A FRANÇA , I MÉS TARD VA PASSAR A CATALUNYA I S'ESTENGUÉ RÀPIDAMENT PROVOCANT UNA CRISI AL SECTOR. QUINA PLAGA VA SER ?
Answer
 • LA FIL·LOXERA
 • LA PESTA NEGRA
 • LA MOSCA DEL RAÏM
 • LA MINIXERA

Question 36

Question
LA CRISI AL SECTOR DE LA VINYA VA PROVOCAR IMPORTANTS CONFLICTES SOCIALS AMB ELS RABASSAIRES, COSA QUE FEU QUE ES FORMÉS, EL SINDICAT PAGÈS MÉS IMPORTANT DE CATALUNYA QUE ÉS VA ANOMENAR
Answer
 • UNIÓ DE RABASSAIRES (1922)
 • UNIÓ DE PAGESOS (1922)
 • SINDICAT DE PAGESOS (1922)
 • SINDICAT DE RABASSAIRES (1922)

Question 37

Question
QUIN ANY ÉS VA FUNDAR L'ASSOCIACIÓ DE PROTECCIÓ MÚTUA DE TEIXIDORS DE COTÓ, QUE VA SER LA 1ª SOCIETAT OBRERA?
Answer
 • 1840
 • 1915
 • 1934
 • 1892

Question 38

Question
ELS ANYS DE SEXENNI REVOLUCIONARI COINCIDIREN AMB LA IMPLANTACIÓ DE LA 1 INTERNACIONAL OBRERA A ESPANYA, QUIN DESTACAT ANARQUISTA VA FUNDAR EL NUCLI DE LA INTERNACIONAL A BARCELONA?
Answer
 • FANELLI
 • PUIG I CADAFALCH
 • MARTÍNEZ CAMPOS
 • CÁNOVAS DEL CASTILLO

Question 39

Question
QUIN ANY ES PRODUÍ EL PRIMER CONGRÉS OBRER ESPANYOL A BARCELONA, ADHERIT A LA INTERNACIONAL, EN EL QUAL S'IMPOSAREN LES TESIS BAKUNINISTES, COSA QUE EXPLICARIA LA IMPORTÀNCIA I PERSISTÈNCIA DEL MOVIMENT ANARQUISTA A CASA NOSTRA ?
Answer
 • 1870
 • 1840
 • 1912
 • 1925

Question 40

Question
EL 1879 PABLO IGLESIAS DE CARÀCTER MARXISTA FUNDA A BARCELONA
Answer
 • LA CNT I EL PSOE
 • EL PSOE I CCOO
 • CCOO I EL CNT
 • EL PSOE I LA UGT

Question 41

Question
A FINALS DELS ANYS 80 CAL MENCIONAR EL SINDICALISME MODERAT DE LES TRES CLASSES DE VAPOR
Answer
 • True
 • False

Question 42

Question
EL PRONUNCIAMENT DEL GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, AL FINAL DE 1874, INSTAURÀ NOVAMENT LA MONARQUIA BORBÒNICA AMB EL REI
Answer
 • FELIP V
 • FELIP VI
 • ALFONS XII
 • ALFONS XIII

Question 43

Question
QUI VA SER L'ARTÍFEX CONSERVADOR DE LA CONSTITUCIÓ DE 1976 DE L'ANOMENAT PERÍODE DE LA RESTAURACIÓ ?
Answer
 • ALFONS II
 • PABLO IGLESIAS
 • CÀNOVAS DEL CASTILLO
 • SAGASTA

Question 44

Question
QUINS DOS PARTITS POLÍTICS S'ALTERNAVEN PACTADAMENT EN EL GOVERN D'ESPANYA DESPRÉS DELS ARREGLOS DE LA CONSTITUCIÓ DEL 1876 REDACTADA PER EL GENERAL CONSERVADOR CÀNOVES DEL CASTILLO ?
Answer
 • ELS REPUBLICANS I ELS LIBERALS
 • ELS REPUBLICANS I ELS CONSERVADORS
 • ELS SOCIALISTES I ELS CARLINS
 • EL CONSERVADOR DE CÁNOVAS I EL LIBERAL DE SAGASTA

Question 45

Question
LA CLAU DEL SISTEMA ELECTORAL DE LA CONSTITUCIÓ DEL 1876 PER ANAR ALTERNANT-SE ELS PARTITS CONSERVADORS DE CÁNOVAS I EL LIBERAL DE SAGASTA , ERA PER MITJÀ DE LA COACCIÓ O PER IRREGULARITATS ANOMENAT
Answer
 • CATEQUISME
 • CACIQUISME
 • CANOVISME
 • MARXISME

Question 46

Question
DURANT EL CONTEXT POLÍTIC DESPRÉS DE QUE EL 1876 S'APROVÀ LA NOVA CONSTITUCIÓ SORGÍ EL CATALANISME I ÉS VA RECUPERAR LA LLENGUA CATALANA PER L'ÚS LITERARI.
Answer
 • True
 • False

Question 47

Question
QUI VA COMENÇAR A PUBLICAR EL DIARI CATALÀ EN EL PERÍODE DE LA RESTAURACIÓ?
Answer
 • VALENTÍ ALMIRALL
 • POMPEU FABRA
 • JOANOT DE MARTORELL
 • AUSIÀS MARC

Question 48

Question
QUE EREN EL DIÀRI CATALA DE VALENTÍ ALMIRALL, LA VEU DE MONTSERRAT, DEL GRUP CATÒLIC DE VIC I LA RENAIXENSA MÉS "RADICALS" ?
Answer
 • LLIBRES
 • PUBLICACIONS
 • USATGES
 • TEXTOS JURÍDICS

Question 49

Question
L'AGITACIÓ CATALANISTA QUE VA SORGIR EN EL PERÍODE DE LA RESTAURACIÓ ES VA PLASMAR EN ACCIONS COM EL
Answer
 • ESTATUT D'AUTONOMIA
 • EL MEMORIAL DE GREUGES DE 1885
 • EL CACIQUISME
 • LA RENAIXENÇA

Question 50

Question
EN QUIN DOCUMENT ÉS RECLAMAVA LA DEFENSA DEL DRET CIVIL CATALÀ I MESURES PROTECCIONISTES?
Answer
 • EN LES HOMILIES D'ORGANYA
 • EN LES VEUS DE MONTSERRAT
 • EN LA RENAIXENÇA
 • EN EL MEMORIAL DE GREUGES DE 1885
Show full summary Hide full summary

Similar

Forms of Business Ownership
James HERSH
CHEMISTRY C1 6
x_clairey_x
AS Psychology - Research Methods
kirstygribbin
Italian: Basics
Selam H
Lord of the Flies Quotes
sstead98
Revision Timetable
katy.lay
AQA Biology B2 Questions
Bella Statham
PSBD TEST # 3
Suleman Shah
“The knower’s perspective is essential in the pursuit of knowledge.” To what extent do you agree with this statement?
Lucia Rocha Mejia
Salesforce Admin 201 Test Chunk 4 (91-125)
Brianne Wright
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 6 (156-179)
Brianne Wright